จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตาแวะ ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก 5/2564 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - จ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 40/2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2564 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนเมษายน 2564) 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 30 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกการไฟฟ้า-บ้านหัวนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.084/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์ รีสอร์ท จำกัด หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา งานจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตามโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 30 มี.ค. 2564
กองจัดหา - จ้างตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านผือ 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ 30 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/76/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 151 - 350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 160 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาน่าน ป.3/2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งที่สถานีสูบน้ำ หน่วยบริการกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/73/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.15/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/73/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.080/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.081/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัด ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.082/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.083/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท วีทีซี แมคคานิค ซิสเต็มส์ จำกัด 16/54 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 29 มี.ค. 2564