จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3661
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9921
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม 8/2565 งานปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาฝาง - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.ภูธดล โครงการหมู่บ้านวินเทอร์ ฟิลด์ ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สขบณ.13/2565 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (ช่วงที่ 2 ) บริเวณสวนสุขภาพบึงชวน ถึง ทางแยกบ้านเกาะนาว หมู่ 10 หมู่ 15 และหมู่ 17 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเด่นชัย - งานบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา บ่อหมักสารเคมี จำนวน 4 บ่อ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด - งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานช่วยช่างโยธา สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมบำรุงรักษาหัวเกียร์ไฟฟ้าหมุนแกนประตูน้ำ Backwash หม้อกรองที่ 1 - 15 จำนวน 15 ชุด โรงกรอง 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 4 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบ้านบึง 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.5+850 ถึง กม.7+646 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.3+475 - กม.4+800 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.5+769 - กม.10+800 ด้านซ้ายทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายแนวท่อปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 242 - ถนนสุริยะวงศ์ (ซอยริมโขงถึงห้วยสะพานทอง) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ 2 งานบำรุงป่า (ปีที่3,4) 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะสมุย 9/2565 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 2 ส.ค. 2565