จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 295
4 คัดเลือก 42
5 เฉพาะเจาะจง 845
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 5
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/พิเศษ6/2561 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ เพื่อจ่ายให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/25/2561 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ 10 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 61087598985 งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2562 10 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 10 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดหาแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 10 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/27/2561 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงบประมาณ 2562 7 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสังขะ กปภ.สาขาสังขะ/2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.โชคชัย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 6 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสังขะ กปภ.สาขาสังขะ/3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.พราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 6 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.02/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 6 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.03/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 6 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/28/2561 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กปภ.ข.๙ 6 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-025/2561 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 6 ก.ย. 2561
กองจัดหา .- ซื้อบริการ NEWSCenter,iQnewsClip,iQnewsClip Custom Topic และการนอมิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดทำหัวและท้ายกระดาษโลโก้ กปภ. 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/26/2561 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด (อย.) จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 34556 หมู่ที่ 2 ถ.มโนราห์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 31 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-024/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2562 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluter สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (LAB Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.8 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluter สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluter สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluter สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 28 ส.ค. 2561