จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170
4 คัดเลือก 20
5 เฉพาะเจาะจง 526
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 0
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 4
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว 23 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 23 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/48/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ.โสก ม.12 (ฝั่งซ้ายและขวาทาง) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 23 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/49/2561 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 42/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เมือง อโยธยา บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย 23072561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของ น.ส.ชนัญฐ์พัทธ์ ตั้งวิไล บริเวณ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077114363 จ้างเหมาวางท่อขยาเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077175430 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก. ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077350412 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077392086 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.ซอง อิล(ประเทศไทย) 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับนายมงคล ตรีศิริพิศาล ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ตั้งมั่นกิจ หมู่ 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4266/61 ติดตั้งประตูน้ำ BฺV ขนาด 500 มม. หน้าเซเว่นเดย์รีสอร์ท ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ม.5 ต.น้อยน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 23 ก.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ 20 ก.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อร่มกอล์ฟ ขนาด 30 นิ้ว 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายนวภัค ธรรมศักดิ์ 165/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/61 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 14/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนสุขาภิบาล ๔ ในเขตเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/27/2561 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 13 รายการ 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน - ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 25 รายการ 19 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 19 ก.ค. 2561