จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3653
4 คัดเลือก 917
5 เฉพาะเจาะจง 9870
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 22 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขานางรอง - งานย้ายแนวท่อประปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 21 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาเกาะคา 60127339763 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับวัดพระธาตุลำปางหลวง ม.1 ต.ลำปางหลวง อ.เกะาคา จ.ลำปาง 21 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายวีระพงษ์ ผลเจริญ บริเวณที่ดินจัดสรร ม.13 ต.บางวัว อ.บางปะกง 18 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ นางสาวสมคิด ชัยมี บริเวณ หมู่ที่ 19 ต.บางปะกง 18 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.7/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแหลมพิกุล หมู่ 11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 13 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ หมู่บ้าน รมย์ธีรา พรอพเพอร์ตี้ เฟส 2 (ทหารบกช่อกระถิน) หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 12 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 1 P014/2561 จ้่างสอบเทียบเครื่องชั่ง ยี่ห้อ Metter รุ่น XS204 รหัสครุภัณฑ์ 1868929 -1869016 12 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาเกาะคา 60127061388 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 7 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายรองโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ม.๙ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 6 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ม.3 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ 29 พ.ย. 2560
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสุคะโต ม.5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 29 พ.ย. 2560
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยคูขวาง ๒ แยก ๓ ม.๑ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 29 พ.ย. 2560
กปภ. สาขาจอมทอง 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านเจียง หมู่ 18 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 27 พ.ย. 2560
กปภ. สาขาจอมทอง 2/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่กลางลุ่ม (ซอยป่าพลู) หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 27 พ.ย. 2560
งานอำนวยการ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.หนองเต่า) หน้าวัดลาดค้าวถึงบริเวณบ้านวงแคนนายเกษม หมู่ที่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 15 พ.ย. 2560
งานอำนวยการ - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหลังสวัสดีรีสอร์ท หมู่ 12 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 15 พ.ย. 2560
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท เอสวีโปร จำกัด หมู่บ้านเปรมปรินทร์ 9 โฉนดเลขที่ 1474 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 15 พ.ย. 2560
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล ๔ ม.๕ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 8 พ.ย. 2560
กปภ. สาขาลำพูน - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น บ้านเลขที่ 139 ม.2 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 27 ต.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๖ ช่วงกม.ที่ ๓๖+๙๓๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 19 ต.ค. 2560
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณถนนนฤภัย ม.3 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 17 ต.ค. 2560
กปภ. สาขานางรอง - งานจ้างหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ 1.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยราชประสงค์ตัดใหม่,ซอยราชประสงค์ดำริ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 2.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยสังวาลย์ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 3.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยดีสกุล ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 6 ต.ค. 2560
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก 29 ก.ย. 2560
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 31 ส.ค. 2560