จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9927
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2561 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.297+600 – กม.298+990 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน - งานจ้างเหมา โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี2561 (พร้อมติดตั้งมาตร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สำนักงานหลังใหม่)ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายสราวุธ เอื้ออิฐผล หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61047034904 งานซ่อมแซมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง ที่ 1/2561 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อถนนสาย นม.๑๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านเพิก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา บริเวณ กม.๗+๗๘๕ ถึง กม.๘+๔๗๕ ทั้งสองข้างทาง 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครพนม 1/2561 โครงการติดตั้งและวางท่อ บริษัท เอส พร็อพเพอร์ตีี้ 2560 จำกัด สำหรับโฉนดเลขที่ 94217 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 18 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) บ้านโนนม่วง ม.3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 18 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน - งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง ซอยสัมพันธไมตรี(ถนนรอบวัดป่าโนนแสงทอง)บ้านสร้างดู่ หมู่ 6 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 18 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 177/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ น.ส.กนิษฐา พรหมวิชัย บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 18 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2561 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านหนองแสง - บ้านโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาระโนด - งานย้ายแนวท่อเนื่องจาก สภ.ระโนด ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 1/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างทำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับจัดสรรให้ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามแผน CRM และ CSR ของกปภ.เขต และกปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. กระเป๋าผ้า จำนวน 1,700 ใบ 2. ผ้าขนหนู บรรจุกล่องใส จำนวน 1,200 ชุด 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนหน่อง ม.8,16 ต.ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.เชียงยืน) บ้านหนองตอ ม.5 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 2 - งานจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษ์ กปภ.ข.2 ขนาด 350 มล. ปีงบประมาณ 2561 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดอัตราจ่าย 550 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาบ้านไผ่ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหลอดไฟ 9 เม.ย. 2561