จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516
4 คัดเลือก 62
5 เฉพาะเจาะจง 1409
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 13
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง (เพิ่มเติม) Overpass No.7 กม.443+960 (กุดกว้าง) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/62 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานจ้างเหมางานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/49/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู ระหว่าง กม.42+325 - กม.42+950 และ กม.31+622 - กม.32+250 จ.ยะลา กปภ.สาขายะหา 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - โครงการย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนหินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 92/62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้าน บี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน 3) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมารถยนต์โดยสารบัสปรับอากาศบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) จำนวน 2 เส้นทาง รถ 2 คัน 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน งคน.1 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อสติ๊กเกอร์แถบสีฟ้า 24 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ CP พระตำหนัก 24 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางสาวบุปผา ไตรสิงห์สม 53/45 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.4/62 24 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 5,333.60 ตัน พร้อมขนส่ง 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเก้าอี้ระดับหัวหน้างาน 21 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กปภ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ๖ ฉบับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/พิเศษ1/2562 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้งานในระบบ CIS 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 142/62 จ้างบำรุงรักษาตู้ดูดควัน Lab 2 รหัส 1772580 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 143/62 จ้างสอบเทียบ เครื่อง Spectrophotometer (Lab 2) รหัส 1749049 21 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.86/2561 ซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อผ้าปูโต๊ะพลาสติก 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 งานซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในบริเวณพื้นที่ สำนักงาน กปภ.ข.5 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาชนบท ที่ มท 55210-15/1086 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองสระขวางเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 20 ธ.ค. 2561
กองจัดหา 61127086851 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะ) 20 ธ.ค. 2561