จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9921
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาคลองหลวง พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ( โครงการบ้านพฤกษา รังสิต – คลอง ๔ (๒) ) ระยะที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 09082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจ. ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.มนฑกาญจน์ ศรีทรัพย์โกษิต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.41/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.วาสนา ก้าหรีมการ หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 9 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน ๑๐ เครื่อง (งคน. ๒) (ครั้งที่ ๒) 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างสำรวจหาท่อรั่วในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก - จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างซ่อมแซม TEMPERATURE SENSOR สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ กปภ.สาขาบางปะกง 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 65087158545 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายวรชัย ตันติวราเกียรติ โฉนดที่ดินเลขที่ 44713 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว บ้านเลขที่ 400/1 ให้กับ นายปิยะพงค์ คชศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65077167406 งานซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร (ทาสีอาคาร) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 8 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 37/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก แยกป้อมตำรวจตาหลวง ม.1 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาจันทบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-030/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/033/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบางคล้า 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 17/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ซอยโคกไม้แดง 3/1 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.โมสต์ พร้อพเพอร์ตี้ บริเวณโฉนดเลขที่ 31164 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.อนัญญา วิลล์ บริเวณโฉนด เลขที่ 303955 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 63/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 5 ส.ค. 2565