จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170
4 คัดเลือก 20
5 เฉพาะเจาะจง 526
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 0
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 4
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 25 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 25 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 305/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางศิริพร ไวยชิตา บริเวณ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 ก.ค. 2561
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเพชรบุรี 3/2561 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสุภาภรณ์ การุณกิจ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 109172 ถ.เขาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077443731 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายมนตรี สงวนสฤงคาร 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4271/61 ซ่อมท่อ GRP ขนาด 800 มม. บริเวณโค้งริมถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานเลขที่ 5707 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 47/2561 จ้างรื้อถอนถังน้ำใสคอนกรีต บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4272/61 ซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณหน้าหมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 24 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.44/2561 โครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API 24 ก.ค. 2561