จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1167
4 คัดเลือก 212
5 เฉพาะเจาะจง 3607
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 27
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา กจห.7/2563 เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/8/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.นาดอกไม้) 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 57/2563 งานปรับปรุงระบบล้างย้อนและน้ำใส โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับนายธีระ กิตติเจริญพจน์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 55310-30/- โครงการจ้่างเหมาเพื่อปฏิบัติงานของ กปภ.ในระบบผลิต 3 ก.พ. 2563
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) กปภ. 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา - งานซ่อมระบบควบคุม PLC สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant กปภ.สาขาเกาะคา 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๘๐๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรันต ที่กม.๒๙+000) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 - การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 62 - มิถุนายน 2562 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2562-ธ.ค.2562) 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/17/2563 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 160 เป็น 260 ลบ.ม./ชม. น.บ้านกรวด กปภ.สาขาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/15/2563 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/15/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2563 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.30 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวอมรพรรณ พฤกษ์พัฒนรักษ์ มาตรชั่วคราว ถนนพนาสณฑ์ 2 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 63017417566 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2” ให้กับนายวรสิทธิ์ ค้าเจริญ (หมู่บ้านมงคลสิทธิ์) ถนน รพช. ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 63017489438 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2" ให้กับ บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) โครงการหมู่บ้านแกรนด์ ช่วงที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 63017489496 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2" ให้กับ บจ.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 20/2563 งานวางท่อขยายเขตติดตั้งประปาให้ สำนักงานเทศบาลนาป่า บริเวณถนนสังกะสีซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน 6/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านอาคาเดีย 3 ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 31 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 31 ม.ค. 2563