จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640
4 คัดเลือก 84
5 เฉพาะเจาะจง 1862
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 21
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/28/2562 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๘๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด, ระบบเครื่องจ่ายสารเคมีจำนวน ๑ ชุด และปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ที่โรงสูบน้ำแรงสูง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาจัตุรัส 3/2562 งานขุดลอกตะกอนดินบริเวณหัวดูดน้ำแรงต่ำท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ กปภ.สาขาบ้านผือ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บ้านเพีย ม.๑ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ กปภ.สาขาบ้านผือ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บ้านหัวขัว ม.๒ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร สระที่ 1 สระที่ 2 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เฮฟเว่น ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.16/62 25 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านไร่ริมบึง หมู่ที่ 3 ตำบลประทาย อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 25 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-38/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี(สถานีผลิตน้ำหนองทะเล) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62037319438 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจก.บ้านมงคลสิทธิ์ จำกัด หมู่บ้านมงคลสิทธิ์ ถนน รพช. ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 620375236 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.ฉัตรศรี สมมาตย์ 194/4 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.18/62 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2571/62 ซ๋อมท่อ AC ขนาด 600 มม. ตรงข้ามซอย 13 ถ.โชคสมาน 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2572/62 ซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. หน้าสถานีดับเพลิง ซอย 7 ถ.นิพันธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2573/62 ซ่อมท่อ GRP ขนาด 800 มม. หน้าหมู่บ้านเจริญสุข (ใกล้ กม.19) ถ.กาญจนวนิช ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 - งานซื้อเครื่องบันทึกแรงดันน้ำแบบแสดงตัวเลข 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2562 งานปรับปรุงระบบประปา โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านท่าศาลา กปภ.สาขาจัตุรัส 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานซ่อมแซมอาคาร LAB CLUSTER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการพรรณานิคมและหน่วยบริการวาริชภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำศรีสงครามและหน่วยบริการอากาศอำนวย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2562 งานจัดหาและติดตั้ง ระบบจ่ายสารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอนและปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาธาตุพนม 2/2562 งานวางท่อขยาขเขตจำหน่ายประปา 2562 ศาลหลักเมือง ม.4 ถ.เทศบาล 9 และ ถ.เทศบาล11 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.7+040 - กม.7+240 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2570/62 จ้าง๋ซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. ถ.พลพิชัย-คลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 279/62 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำยี่ห้อFlowtechnics ของกปภ.ข.1 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 269/62 จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานภายในกองแผนและวิชาการ 21 มี.ค. 2562