จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา 12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวอิศราพร บำรุงทรัพย์ ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านวังน้อย กลุ่มบ้านแปดราย กลุ่มฟากคลอง กลุ่มเขาฤาษี ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 - งานซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 91/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านมั่นคงซิตี้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบโครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 41/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางกรรณิการ์ สุขเกษม หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.0+490 - กม.2+050 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 600 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 500 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 1 เม.ย. 2564
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/77/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านปางหมูจากปากทางสักสวยรีสอร์ท (ฝั่งขวา) - ปากทางบ้านพักเกษตร ตำบลปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 3/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนขุมประพาส จากแยกหน้าโชว์รูม ISUZU ( บ่อ PRV ) - สำนักงานทางหลวงชนบท ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 4/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม - ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 96/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคมจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตำบล โพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 95/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างสาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม ระหว่าง กม. 3+800 - กม.4+500 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานติดตั้งวางท่อประปาให้กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-057/2564 งานวางท่อขยายเขตฯ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอนธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม.19+875 - 20+910 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 800 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 มท 55520 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอนมะนังตายอ-จือมอ ที่ กม.15+577 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 31 มี.ค. 2564