จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9924
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2565 งานย้ายแนวท่อออกจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนนากะแซง ถึง เดชอุดม ตอน 1 ที่ กม.378+589 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม 15 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2565 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายคันทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่านถึงซำหวาย ระหว่าง กม.35+200ถึงกม.36+500 (แยกน้ำยืน-อ.น้ำยืน) ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ำยืน) 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3786/65 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลบ่อพลอย ถนนเทษบาล 4 ซอย 2 (หลังปั๊มเย็นฉ่ำ) ชุมชนบ้านตากแว้งกลาง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมาล้างถังน้ำใสประจำปี ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 15 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน "วันประปาวิวัฒน์" ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อหลัก "PWA Towards Sustainability" โดยวิธีคัดเลือก 15 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหาดทับตะวัน หมู่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/44/2565 งานย้ายแนวท่อประปา เนื่องจากอยู่ในเขตที่ดินเอกชน บริเวณสวนยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ช่วง กม.2+200 – กม.2+855 ม.5 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานาทวี มท 55520-14 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหล่มสัก 2/2565 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องรับรองผู้มาใช้บริการและห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงชนบท ฉช.3005 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 314-อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง-ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 11082565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังตกตะกอนและสี จำนวน 3 สถานี 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1-พค./5/2565 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายไพบูลย์ ฉุนกมล บ้านบุญรักษา หมู่ 6 ซอยตรอกตลาด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านเลขที่ 444 หมู่ที่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร 55120-17/พิเศษ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายวรทรัพย์ ลิ้มสุวรรณ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ชุมชนพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ชุมชนพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองขอน ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม - จ้างเหมางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 800 เครื่อง 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาลาดยาว 19936 จ้างซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำ DMA1 และ DMA2 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 22/2565 งานจ้างซ่อมแซม DMA รวม 5 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2565 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28,000 เครื่อง กปภ.ข.1 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล กปภ.สาขาเมืองพล 001/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เดือน ตุลาคม 2564- เดือน ธันวาคม 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล กปภ.สาขาเมืองพล 002/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565 9 ส.ค. 2565