จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บจ.เดอะ เอ็กซ์ตร้า โฉนดเลขที่ 128186 ม.2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายธนัท สนานคุณ 159/3 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 7 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.16/2564 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (DMAMA) ปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 43/2564 งานจ้างเหมาซ่อมชุดวาล์วระบายตะกอนพร้อมหัวขับของถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 11/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านอลิสวิลล์ โดย บริษัท ศุภสิริแลนด์ จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.31/3 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอัล-ฮาพิส มะรอเซะ มาตรชั่วคราว ถนนบ้านบาโง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมแซมเส้นท่อฉีดล้างหน้าทรายสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย กปภ.สาขาเมืองพล 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2564 งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 15/2564 งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2564 ขายทอดตลาดพัสดุใช้งานไม่ได้ 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 19/2564 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน เมษายน 2564 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-23/2564 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/20/2564 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 16/2564 จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการภัสสร 57 ม.5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 42/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท โฮม สวีท โฮม เอสเตท จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 2 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายมงคล ตรีศิริพิศาล หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสายแยก ทล.3233 - บ้านคลองนราภิรมย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 2 เม.ย. 2564