จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2195
4 คัดเลือก 461
5 เฉพาะเจาะจง 5847
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 42
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - ซื้อกรวยกรอง 29 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 29 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.26/2561 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานสร้างสถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 29 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2561 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง 29 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 29 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0034 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด โฉนดเลขที่ ๑๐๘๗๙ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.37/2561 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail and Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 29 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0033 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำป่าตัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 29 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0035 งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าประธานอาคารสูบจ่ายสารเคมีและบ้านพักสวัสดิการสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 229 x 324 มม. 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 28 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.25/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตรองรับระบบประปาแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 75/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยเทศบาล 12 เข้าวัดหนองลานถึงทางรถไฟ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกายอาเขต จำกัด 864 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/61 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 40/2561 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาด 500 และ 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2561 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว CLASS C และมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 รายการ 27 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.28/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง – อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2) 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - งานวางท่อน้ำทิ้งจากสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 ารบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 ารบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 269/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานก่อสร้างเสารับท่อพร้อมติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำเนื่องจากอุทกภัย บริเวณคลองยาง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0032 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๕) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.22/2561 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนบ้านแม่ระมาด - บ้านแม่จะเรา -บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 27 มิ.ย. 2561