จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2195
4 คัดเลือก 461
5 เฉพาะเจาะจง 5847
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 42
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านนายกฤษ สรหงษ์ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายพิทักษ์ มังคะลา (ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสันติสุข ม.11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 43/2561 จ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท นายาวิลล์ จำกัด 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน 12/2561 งานปรับปรุงระบบ DMA และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบ Real Time กปภ.สาขาลำพูน 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กน - 227 ชลบุรี 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 664 ชลบุรี 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 50 - 0448 ชลบุรี 3 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.34/2561 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A๐ จำนวน 6 เครื่อง 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อกล้องระดับ พร้อมไม้สตาฟและขากล้อง (กำลังขยาย 24 เท่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 3/61 งานดันท่อลอดเพื่อเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน (เสริมแรงดันน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 4/61 งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067481647 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+080 ขวาทาง 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067482591 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+569 ขวาทาง 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067483159 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+748 ขวาทาง 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด, น.วังสามหมอ) 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (หนองประจักษ์) 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่าย, น.โซ่พิสัย, น.ปากคาด) 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 41/2561 จ้างวางท่อขยายเขตติดตั้งประปาให้ บริษัท ดลฤดี 2555 ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 9/61 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่งจำกัด ฉ.102946 ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว รายนางวรนุช มัลเลอร์ บ้านเลขที่ 588 ม.12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 20/2561 งานจ้างแก้ไขปัญหาแท่นปั๊มทรุดตัว สถานีจ่ายน้ำบางพระ (คลองห้วยกรุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 19/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายเสรี เตชะมา บ้านเลขที่ 99/9 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 42/2561 จ้างสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สินประจำสถานีจ่ายน้ำหนองข้างคอก ปีงบประมาณ 2561 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา 2/2561 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวพรุ ม.๓ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 2 ก.ค. 2561