จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2200
4 คัดเลือก 462
5 เฉพาะเจาะจง 5854
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 42
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 352/61 จ้างซ่อมเก้าอี้พนักงานที่ชำรุด ของ กปภ.ข.1 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 7/2561 ผ้ากรองสำหรับเครื่องรีดตะกอน 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2561 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ปากซอยชุมชนดงมะลิ ซอย 5 ถึงบริเวณบ้านนางนิภา เปิงขะมาง (ชุมชนสะพานขาว) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด150 มม. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (สถานีจ่ายน้ำโคกคราม) 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนอำเภอน้ำโสม (หน่วยบริการน้ำโสม) ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนดอนเขือง (หน่วยบริการดอนเขือง) ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 44/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อุ่นไอรัก พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0016 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แพลตทินัม พายัพ จำกัด โครงการกรานาดา (ส่วนภายใน) ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0015 งานซื้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 4,500 กิโลกรัม สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2561 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3ท-4262 ชลบุรี 9 ก.ค. 2561
กองจัดหา - บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ของการประปาส่วนภูมิภาค 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แคร่สั้นและเครื่องสำรองไฟ (UPS) 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0009 จัดซื้้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) บรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๔,๒๐๐ กิโลกรัม 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ถ.สายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 70/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนคา หมู่ 1,2,6,10,17,18,19 ต.ดอนคา หมู่ 3,9,11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 6/2561 งานวางท่อบายพาสน้ำประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315(ชั่วคราว) 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายมงคล ตรีศิริพิศาล ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 278/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.พราว แอสเซ็ท บริเวณโครงการฟาสแฟค หมู่ที่ 2 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 279/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ - 5366 ชลบุรี 6 ก.ค. 2561