จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1933
4 คัดเลือก 430
5 เฉพาะเจาะจง 5547
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 36
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 5) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 4) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ ฉ.80120 หมู่บ้านชมสินทรัพย์ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบานพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพักครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 2 ครอบครัว/1หลัง (สถานีผลิตน้ำหนองกี่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 24 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 โฉนดเลขที่ 1288 หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 17 ม.ค. 2561
กปภ. สาขาชัยนาท บ.1/2561 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นอาคารของนายสุรินทร์ กาวถิ่นภู บ้านเลขที่ 581 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท 11 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.6/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 5 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายศักดิ์ชัย ลี่อำนวยเจริญ โฉนดเลขที่ 19315 หมู่ที่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 29 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงอาคารคอนกรีตบ้านพัก 2 ครอบครัว (น.โกรกพระ) ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อออกจากอาณาเขตที่ดินเอกชนของ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 8378 และ22629 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) 26 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 22 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขานางรอง - งานย้ายแนวท่อประปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 21 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาเกาะคา 60127339763 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับวัดพระธาตุลำปางหลวง ม.1 ต.ลำปางหลวง อ.เกะาคา จ.ลำปาง 21 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายวีระพงษ์ ผลเจริญ บริเวณที่ดินจัดสรร ม.13 ต.บางวัว อ.บางปะกง 18 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ นางสาวสมคิด ชัยมี บริเวณ หมู่ที่ 19 ต.บางปะกง 18 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.7/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแหลมพิกุล หมู่ 11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 13 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ หมู่บ้าน รมย์ธีรา พรอพเพอร์ตี้ เฟส 2 (ทหารบกช่อกระถิน) หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 12 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 1 P014/2561 จ้่างสอบเทียบเครื่องชั่ง ยี่ห้อ Metter รุ่น XS204 รหัสครุภัณฑ์ 1868929 -1869016 12 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาเกาะคา 60127061388 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 7 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายรองโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ม.๙ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 6 ธ.ค. 2560