จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/81/2562 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097599379 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 แห่ง (สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ,สถานีผลิตน้ำบางพระ1,สถานีผลิตน้ำบางพระ3,สถานีสูบน้ำดิบบางพระ1 และสถานีสูบน้ำดิบบางพระ3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างเหมาถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.4 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.01/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา 24 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างพิมพ์จุลสารสีสันข่าว กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานจ้างเหมาดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานจ้างเหมาทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097206949 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน กปภ.ข.4 ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5433.1/62 จ้างเหมาบริการ( จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5460/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5459/62 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 - งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ กปภ.ข.๘ บำรุงรักษาและช่วยงานคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลฯ อาคาร ๓ การประปาส่วนภูมิภาค 18 ก.ย. 2562