จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-059/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีราชา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พัดโบกจนถึงข้างวัดไร่กล้วย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบของ กปภ.สาขาพังงา ประจำปี 2564 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+784 (RT.) - กม.327 +801 (RT.) ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/75/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 94/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยก ทล.๓๐๕-บ.คลอง ๓๓ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล ซอย ๕/๑ ถึงหมู่บ้านโรจน์พิทักษ์ ม.๑๑ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 224 กม.ที่ 25+162 - กม.25+578 และ กม.ที่ 29+200 - กม.29+930 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/842564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ กม.234+555 บริเวณตลาดรถไฟปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 125857 เฟส 2 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 1) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ บมจ.พีทีที โกบอล เคมิคอล บ้านเลขที่ 66 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สาย 363 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครนายก - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาฮอด 2/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2/2564 (เดือนมกราคม 2564ถึงเดือนมีนาคม 2564) 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 90/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ไดมอนด์ พรอพเพอร์ตี้ โฮม (เฟส 2) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อ (งบทำการ) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จำนวน 5 โครงการ 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย - ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย - ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.กุสุมาลย์) 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.กุสุมาลย์) 7 เม.ย. 2564