จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1943
4 คัดเลือก 432
5 เฉพาะเจาะจง 5572
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 39
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว 1/2564 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 21 ม.ค. 2564
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องดูดตะกอนสูบ อัตราการสูบได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 8 ม. จำนวน 1 เครื่อง 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.- ธ.ค 2563) 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/40/2563 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุไหงโกลก – (ตากใบ) – (สุคีริน) อำเภอสุไหงโกลก – แว้ง – ตากใบ – สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสว่าง หมู่ 11 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ.1277/64 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย (น.เมืองเก่า) 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมจิต ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.20 งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวลำพึง คงพ่วง บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/4.2564 จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/29/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม - โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง ปีงบประมาณ 2564 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1, 2 สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - ซื้อกระดาษA4 จำนวน 1,220 รีม ประจำปีงบประมาณ 2564 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/5/2564 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/10/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2563 งานวางท่อ ส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก หมู่ ๙ ตำบล ผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 19 ม.ค. 2564