จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9926
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานย้ายมาตรวัดน้ำ น.ส.ทวีพร ขาวชะอุ่ม ปว.12320190690 บ้านเลขที่ 286 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 75/2565 งานจ้างเหมาซ่อมฝาปิดช่องแมนโฮลหม้อกรอง, ถังน้ำใสและสะพานเชื่อมอาคารโรงกรอง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 18 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมทดสอบดิน จำนวน 17 หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล บริเวณถนนสายสำนักขัน – สำนักไม้เรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 23/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านโคกนางเหริญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท แสนสมร จำกัด โครงการบ้านแสนสบายป่าไม้ (เฟส 2) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองคาง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายใจทอง ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปีงบประมาณ 2565 บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 5 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย กปภ.สาขาเลย 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลคำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านองครักษ์ อ.เมือง จ.นครปฐม กม.ที่ 1+278 ถึง กม.1+878 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3962/65 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า ทะเบียนสินทรัพย์ 1628871 งบประมาณทำการปี 2565 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3982/65 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ ทะเบียนสินทรัพย์ 1732397,1732398 งบประมาณทำการปี 2565 ( โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 60/2565 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม กม.ที่ 86+338 – 86+824, กม.ที่ 91+875 - 92+017, กม.ที่ 95+890 - 96+335 กปภ.สาขาศรีราชา 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 56/65 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 7/1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่-เคหะฯ ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.47+200-กม.53+300 และ กม.54+450-กม.60+200 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+988 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บจ.ธนัชชา แลนด์ (สำนักงานใหญ่) 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 64/2565 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด150 KW. กปภ.สาขาศรีราชา 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) 15 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/97/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย นพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลย 212 ถึง บ้านบางทรายน้อย (ตอนมุกดาหาร) อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) 15 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างในเขตทางหลวงหมายเลข 220 ตอนวังหิน ถึง ขุขันธ์ ระหว่าง กม.ที่ 47+200 ถึง กม.ที่ 48 + 550 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (น.ขุขันธ์) 15 ส.ค. 2565