จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/23/2561 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ตอนดอนไชย-ผาเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 23/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดิน ของ บริษัทรินสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 8/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/009 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางพรรณทิพย์ ซู และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒, ๓๕๒/๗, ๓๕๒/๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อถังขยะ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำห้องเรียนรู้ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2561 งานย้ายแนวท่อประปา ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองบางใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองที่เชื่อมกับคลองมะขามเตี้ยถึงสะพานถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ถาวร) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ถนนปริญญาช่างหน้าด่านศุลกากร) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม 04/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม ฟส 4 (บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)) ตำบล ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโถปัสสาวะพร้อมติดตั้ง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อธงชาติ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 274/61 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 22/2561 งานติดตั้งและวางท่อประปา เข้าหมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ บ้านทุ่ม ถนนบ้านเป็ด - บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0004 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ ๙๖๘๓, ๑๑๑๗๐๑, ๑๑๑๗๐๒ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0005 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ ๕๘๘๐๖ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดตั้ง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 3/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067013586 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา เสรีบูรณพงศ์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแสนสบายวัดโพธิ์นิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนม่วง ม.5 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0003 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางอุมารินทร์ รัตนเพชร และพวกรวม ๓ ราย บ้านเลขที่ ๒๐๙, ๒๐๙/๑, ๒๐๒/๔ หมู่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 มิ.ย. 2561