จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 67/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณซอยคลองมะเดื่อ6 (ซอยค่ายกำแพงเพชรฯ) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 10/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. บ้านกนกทรัพย์ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.33/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสุชิน พลอยงาม ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.34/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แกรนด์ มิเลนเนียน 190/90 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 326/61 จ้างซ่อมเปลี่ยน Power Supply 10 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองโน บ้านดอนบม ม.10 – ทางเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.รวยดี แลนด์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 4 - ซอย 8) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง M61060005775 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61067103701 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดต้้งมาตรวัดน้ำให้ นายชาติชาย อัศวุตมางกุร 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านกอก ซ.กังวาล 4 ม.19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู (ทำทางเดินเท้า ปลูกต้นไม้ดอกและทำป้ายสวนสาธารณะ) 8 มิ.ย. 2561
กองจัดหา - งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อไส้กรอง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 65/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพรชัย ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management : DSM) ปีงบประมาณ 2561 งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำโรงพยาบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานซ่อมแซมท่อส่ง-จ่ายน้ำ หอถังสูง หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม 01/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการเดอะชิลล์ ชิดชล(เฟส 4) ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 8/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยจุลวงษ์ หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านหนองเซียงซุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำ้พอง จังหวัดขอนแก่น 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล้าพันธุ์ไม้ ดินและปุ๋ย 6 มิ.ย. 2561