จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา /2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีเวล ไลฟ์ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 12 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากุมภวาปี -/2561 ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง บริเวณถนนคุรุสภา ฝั่งทางทิศเหนือ (หลังโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร) บ้านโนนวัฒนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4105/61 วางท่อติดตั้งประปา สนง.บริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 665 ชลบุรี 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3ท-4262 ชลบุรี 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพวงมาลา 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6107279768 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067485184 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับนายแฟง สุวรรณบุตร โครงการหมู่บ้านสุขสมบูรณ์บางไผ่ ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61077057196 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ซอยสุชน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น ถนนตรัง – น้ำผุด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วสวนภูมิภาคสาขา (รวมหน่วยบริการ) 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 352/61 จ้างซ่อมเก้าอี้พนักงานที่ชำรุด ของ กปภ.ข.1 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 7/2561 ผ้ากรองสำหรับเครื่องรีดตะกอน 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2561 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ปากซอยชุมชนดงมะลิ ซอย 5 ถึงบริเวณบ้านนางนิภา เปิงขะมาง (ชุมชนสะพานขาว) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด150 มม. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (สถานีจ่ายน้ำโคกคราม) 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนอำเภอน้ำโสม (หน่วยบริการน้ำโสม) ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 10 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนดอนเขือง (หน่วยบริการดอนเขือง) ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 44/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อุ่นไอรัก พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0016 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แพลตทินัม พายัพ จำกัด โครงการกรานาดา (ส่วนภายใน) ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0015 งานซื้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 4,500 กิโลกรัม สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2561 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3ท-4262 ชลบุรี 9 ก.ค. 2561