จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 76/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท มิตรดีเซล จำกัด ที่อยู่ 464 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 17 ก.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/38/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/33/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/34/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิดELECTROMAGNETIC ขนาด 200 มม.จำนวน 1 เครื่องและชุดรับส่งข้อมูลDATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.หน้าประปา - สำนักงานที่ดิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งซ้าย อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสุภาภรณ์ การุณกิจ บ้านเลขที่ 232 ม.8 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61077201137 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.เดอะคิว ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/26/2561 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับนางชั้น ศรีอินทร์ ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 13 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ชมจันทร์ 2018 หมู่ที่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 291/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณโครงการหมู่บ้านบี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน2) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.42/61 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4110/61 ซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ VSD- Soft Sart สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม สถานีเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาสงขลา 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 45/2561 งานจ้างล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส จำนวน 7 สถานี 13 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-022/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบางคล้า 12 ก.ค. 2561