จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายนวภัค ธรรมศักดิ์ 165/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/61 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61 20 ก.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 14/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนสุขาภิบาล ๔ ในเขตเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 20 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/27/2561 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 13 รายการ 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน - ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 25 รายการ 19 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 1/2561 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการทองธารา บริษัท อุ้ยพาณิชย์ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก 6/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา ซอยชุมชนเขาหนองหอยจากถนนมิตรภาพ ถึง รั้วสรรพวุธ ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 302/61 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ บจก.สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณบ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 19 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห. 41/2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู 1/2561 จำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ2561 19 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อสว่านไฟฟ้า 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 326/61 แบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2561 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/45/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพช่วงหน้าปั๊ม ปตท. ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 3/2561 งานติดตั้ง PRV เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 2/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนสวนสาธารณะหนองแวง (หน่วยบริการวังสามหมอ) ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 28/2561 ซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 1,000 มม. ถนนด้านข้างรั้ว หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อธง วปร. 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2561 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 17 ก.ค. 2561