จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1585
4 คัดเลือก 345
5 เฉพาะเจาะจง 4533
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาขอนแก่น 18/2561 งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ที่ 17/61 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 1/61 งานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 14 พ.ค. 2561
กองจัดหา - วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-26/2561 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 57/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 11 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0561/0013 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายอภิรักษ์ แซ่ลี้ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓๘ หมู่ ๒ ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 11 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหลอดไฟ 10 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 54/2561 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 10 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท สายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอน 2) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส 10 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 56/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานปรับปรุงจุดติดตั้ง PRV ขนาด 400 มม.(เดิมย้ายมาติดตั้งใหม่) สถานีจ่ายน้ำหนองเกียบ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 งานปรับปรุงติดตั้ง PRV ขนาด 250 มม. (เดิม) และเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน (ชำรุด) กปภ.สาขาสตึก 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 9 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 3/2561 งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่การประปรส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์และหน่วยบริการกระสัง 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 8 พ.ค. 2561
กองจัดหา - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 142 รายการ 8 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกรวยกระดาษ 7 พ.ค. 2561