จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1585
4 คัดเลือก 345
5 เฉพาะเจาะจง 4533
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาปากท่อ 03/2561 งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อตลับโทรศัพท์ 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2561 งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 09/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท ณัฎยา เอ็นทีเอส จำกัด หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้) วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง) ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง งานโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2131 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 18/2561 งาน ปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดเขาฉลาก (ทาสีอาคาร ซ่อมแซมตัวอาคารในส่วนที่ชำรุด) ชุมชนเขาฉลาก หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0561/0019 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๕ (เฟส ๙) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง - จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ผฉ - 8961 ชลบุรี 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/29/2561 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 61/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณปลายท่อบ้านวังมะเดื่อ ม.3 ต.จอมบึง ถึงบ้านเขากลางตลาด ม.3 ต.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 2/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น - งานติดตั้งวางท่อประปา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่วงตี้ บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายธงชาติ แสงงาม 50/2 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.29/61 16 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดหาขวด PET ทรงกลม ขนาด 350 มล.พร้อมฝา จำนวน 47,250 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - งานซ่อมแซมถังกรองทราย (ใบที่2) ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 16 พ.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - จัดซื้อแผ่นไดอะแฟรมของเครื่องจ่ายสารส้มยี่ห้อ sera รุ่น R311.1-550E 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อเครื่อง Dot Matrix แคร่สั้น จำนวน 16 เครื่อง ให้กปภ.สาขาในสังกัด 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล่องเก็บเอกสาร 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่กม.15-550 15 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ทางเข้าบริษัท ทิมทิมสปอร์ตคลับ จำกัด อ.วังวะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 15 พ.ค. 2561