จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2475
4 คัดเลือก 539
5 เฉพาะเจาะจง 6511
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 9
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 55
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะพะงัน - งานปรับปรุงเส้นท่อเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย สายท้องศาลา-มะเดื่อหวาน (ช่วงสะพะานคลองท่าใหญ่) ม.3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.บริสุทธิ์ บ้านและที่ดิน ม.6 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย-ทางแยกต่างระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) บริเวณ กม.0+000 – กม.1+200 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้วให้กับ มูลนิธิ ดิ อาร์ค เชียงใหม่ บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 407/62 จ้างทำสติกเกอร์พิมพ์ละเอียด ติดโฟมบอร์ด ของ กปภ.ข.1 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 409/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กรจ.1 กปภ.ข.1 (122 แผ่น) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 410/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กรค.1 กปภ.ข.1 (18แผ่น) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 413/62 จ้างซ่อมหม้อแปลงขนาด 100 KVA ของ กปภ.ข.1 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง ขนาด 100 Kva ของกปภ.ข.1 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์และดรั้ม 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 4185 ตอน คชาธาร- วัดมูลเหล็ก ระหว่าง กม.3+000 ถึง 4+528 ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง 7/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหัวระเลิง หมู่ที่ 2 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 18 มิ.ย. 2562