จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยแก้วมังกร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยคำมณี ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 49/2561 งานจ้างกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 2 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.47/2561 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2561 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อม่านปรับแสง 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อดรั้ม DR-3355 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อข้ามคลองข้างร้านขายปุ๋ยเทพสถิตการเกษตร,ข้ามคลองห้วยจระเข้และซอยตรงข้ามเทศบาล 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/50/2561 งานปรับปรุงท่อเพื่อเสริมระบบ DMA ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 48/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายธวัชชัย เดชน้อย โครงการอมาริน่า ม.7 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาปทุมธานี 6/2561 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0861/0003 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัดโฉนดเลขที่ 13542, 11997, 14136, 11023 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0861/0001 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด โครงการ เดอะพรอมิเน้นท์ พราวด์ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-31/2561 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 1 ส.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อเพลททำความร้อน (HOT PLATE) จำนวน 2 เครื่อง 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุถาวร 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 31 ก.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 (เพิ่มเติม) อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค 31 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61077527304 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. เอสเอ็มเอที (ประเทศไทย) 31 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4375/61 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทสุชาดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ฉ.97251 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 31 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.46/2561 จ้างพิมพ์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - โครงการงานซ่อมแซมระบบผลิตบ้านดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2561