จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1676
4 คัดเลือก 371
5 เฉพาะเจาะจง 4819
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 7 ส.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - งานจัดซื้อขวดน้ำดื่ม 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๑๔๒ + ๘๐๐.๐๐ ถึง กม.๑๔๓ + ๒๐๐.๐๐ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0861/0006 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นาย สุรเดช คำปัน โครงการบ้านแสนดี 9 (เฟส2) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4527/2561 ซ่อมแซมตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ VSD บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันเกาะยอ สถานีจ่ายน้ำเขาเขียว กปภ.สาขาสงขลา 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน กษ-5366 ชลบุรี 6 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/69/2561 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.และผิวจราจรรางวี คสล.บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยเมนตั้งแต่ซอยย่อย ๑๔-๓๓ (พหลโยธิน ๖๒) ชุมชนซอย ๓๙ หมู่ที่ ๔ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 6 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/91/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (ส่วนที่ ๒) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 6 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.13+665- กม.14+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ 6 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/73/2561 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา-แยก ร.พ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม. ๑๕๕+๖๓๐ - กม. ๑๕๖+๐๗๕ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61087092954 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.เดอะ โซเชียล แอสเซทส์ หมู่ที่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0861/0004 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่6 บริเวณ ซอย7-ซอย12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 6 สิงหาคม 2561 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายโกศล กู้สกุลชัย ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 28179 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 6 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 3 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.2/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตู้DMA8-วัดประทุมฯ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 3 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 7/2561 เพื่อวางท่อประปาให้ อบต.วัดโบสถ์ บริเวณบ้านนายใย,บริเวณบ้านนายประเสริฐ นกหงษ์,บริเวณบ้านนายสุชาติ กรกิจรุ่งโรจน์,บริเวณบ้านนางไปล์ แก้วอุไร และบริเวณกลุ่มบ้านนางกาญจนา บุรากร ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่-ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 3 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4446/61 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ที่ราชพัสดุ 1101 ถ.สงขลา-ระโนด ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 3 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อชุดเครื่องมือช่าง 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดคลัง 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.คอนสาร) 2 ส.ค. 2561