จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1585
4 คัดเลือก 345
5 เฉพาะเจาะจง 4533
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนัสนิคม 6/2561 งานวางท่อบายพาสน้ำประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315(ชั่วคราว) 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายมงคล ตรีศิริพิศาล ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 278/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.พราว แอสเซ็ท บริเวณโครงการฟาสแฟค หมู่ที่ 2 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 279/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ - 5366 ชลบุรี 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบรบือ – วาปีปทุม (หน้าโรงเรียนบรบือ – สี่แยกบ้านค้อ) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (น.บรบือ) กปภ.สาขามหาสารคาม 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านใหม่ ม.12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 5 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.36/2561 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานขุดลอกลำห้วยพันเสด็จ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำยาล้างจาน 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อชุดกาแฟสำหรับห้องประชุมชั้น 2 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 4 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.24/2561 ซื้อโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 3(CIS) 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านนายกฤษ สรหงษ์ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายพิทักษ์ มังคะลา (ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสันติสุข ม.11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 43/2561 จ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท นายาวิลล์ จำกัด 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน 12/2561 งานปรับปรุงระบบ DMA และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบ Real Time กปภ.สาขาลำพูน 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กน - 227 ชลบุรี 3 ก.ค. 2561