จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1524
4 คัดเลือก 331
5 เฉพาะเจาะจง 4372
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 34
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0005 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ ๕๘๘๐๖ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดตั้ง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 3/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067013586 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา เสรีบูรณพงศ์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแสนสบายวัดโพธิ์นิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนม่วง ม.5 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0003 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางอุมารินทร์ รัตนเพชร และพวกรวม ๓ ราย บ้านเลขที่ ๒๐๙, ๒๐๙/๑, ๒๐๒/๔ หมู่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0002 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ต หมู่ที่ ๖ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กม - 6081 ชลบุรี 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.21/2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวม 33 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 4 รายการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 63/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61057327503 งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0561/0029 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายรณชิต สมมิตร (ส่วนภายใน) ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 - งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๔ รายการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำ (DMA) เพื่อวัดปริมาณน้ำจ่ายจุดตัดแบ่งพื้นที่ ระหว่าง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์และกปภ.สาขาจันทบุรี 31 พ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 9 รายการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/24/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/61 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลไฮหย่อง) ซอยร้าน ส.หนึ่งเดียวการค้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2561 (งบประมาณเทศบาลเมืองหนองสำโรง) สายซอยปัญญาใส ชุมชนบ้านดาน หมู่ 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 21/61 จ้างซ่อมเปลี่ยน Main board Data Looger,Internal GSM Modem,Battery D-Cell7.2 V for Data Logger,Battery For Aqua Master 3 , Prem Board ( Senser Board ),Potting Compound,Connector Aqua Master 3 จำนวน 9 เครื่อง 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางเกษร โสภณ 31/2 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/61 30 พ.ค. 2561