จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1514
4 คัดเลือก 326
5 เฉพาะเจาะจง 4316
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 34
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.ห้วยทับทัน) 23 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 23 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต 23 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/พิเศษ5/2561 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อสนับสนุน กปภ.สาขาในสังกัด 23 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 55520-25/3 งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่นางวิลัย แซ่ตัน บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 21125 ถนนสุขยางค์ ซอยทวีทรัพย์ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 23 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง) 22 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 4/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 35/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (มาตรวัดขนาด 2 1/2 นิ้ว) ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11040384934 22 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. คันธมาทน์ พัฒนา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.27/61 22 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง - จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 22 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/25/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุง Mobile plant ขนาด 100ลบ.ม./ชม.บริเวณวัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 21 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.20/2561 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/พิเศษ4/2561 งานจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.5/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บจก.เทพอุดร แอสเซทส์) ม.4 ถ.บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสีคิ้ว 1/2561 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัทมีชัยเชิดชู พร็อพเพอร์ตี้ (2555) จำกัด (โดย นางเชิดชู สุวรรณทัต) บริเวณโฉนดเลขที่ 38552 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 12/2561 ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยศาลปู่เขียวถึงกลุ่มบ้าน ด.ต.นิธิทัศน์ หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 03/2561 งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อตลับโทรศัพท์ 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2561 งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 09/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท ณัฎยา เอ็นทีเอส จำกัด หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้) วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง) ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง งานโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2131 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 18/2561 งาน ปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดเขาฉลาก (ทาสีอาคาร ซ่อมแซมตัวอาคารในส่วนที่ชำรุด) ชุมชนเขาฉลาก หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0561/0019 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๕ (เฟส ๙) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 17 พ.ค. 2561