จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1450
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4098
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดดงตาล-พัทยา 5 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเรวัตร์ ศรีกุเรชา 193/432 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/61 27 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ บจก.บ้านสวยเจ้าพระยา โฉนดที่ดินเลขที่ 92369 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 21 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ ๓๗+๔๐๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 20 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 งานซื้อซ่อมแซมประตูน้ำไฟฟ้าของหม้อกรอง โรงกรองน้ำ 550 ลบ.ม./ชม. ,ซ่อมเครื่องสูบจ่ายปูนขาวและซ่อมมอเตอร์ VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 9 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง - จัดซื้อสารเคมี (Polymer) จำนวน 1,000 กิโลกรัม 8 ก.พ. 2561
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ต้นกล้าเชียงใหม่-ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 29 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 3) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 5) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 4) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ ฉ.80120 หมู่บ้านชมสินทรัพย์ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบานพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพักครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 2 ครอบครัว/1หลัง (สถานีผลิตน้ำหนองกี่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 24 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 โฉนดเลขที่ 1288 หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 17 ม.ค. 2561
กปภ. สาขาชัยนาท บ.1/2561 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นอาคารของนายสุรินทร์ กาวถิ่นภู บ้านเลขที่ 581 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท 11 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.6/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 5 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายศักดิ์ชัย ลี่อำนวยเจริญ โฉนดเลขที่ 19315 หมู่ที่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 29 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงอาคารคอนกรีตบ้านพัก 2 ครอบครัว (น.โกรกพระ) ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อออกจากอาณาเขตที่ดินเอกชนของ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 8378 และ22629 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) 26 ธ.ค. 2560