จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170
4 คัดเลือก 20
5 เฉพาะเจาะจง 526
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 0
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 4
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 - งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มพื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ) 2 พ.ค. 2561
กองจัดหา ที่ มท 55621-2/พิเสษ ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 30 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ หลัง รพสต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/22/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการสินธานี อเวนิว โครงการ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานก่อสร้างเสารับท่อที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยหน้ำหลากบริเวณสามแยกบ้านหัวฝาย - นาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถนนดงพัฒนา ข้าง ม.ราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 30 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 2/2561 งานย้ายแนวท่อ บริเวณ ซ.2/2 ถ.อภัยบริรักษ์ ถึง หมู่บ้านเพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานางรอง 4/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก คสล. 2ชั้น 1 ครอบครัว/1หลัง/แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 16/2561 งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานรื้อย้ายและติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำขนาด 132 Kw. (เดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเดินสายไฟแรงต่ำ จากแพสูบน้ำดิบเดิมภายในอาคารมายังแพสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเลย 2/2561 จ้างจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าชุมชนหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 25 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 100 เครื่อง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4นิ้ว และ 1 1/2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 60/2561 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 3/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 739/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายทรงเกียรติ แก้วนุรัชดาสร ถ.สาย ก. ผังเมืองรวมหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 17/2561 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโข่ย ม.19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 188/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561