จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516
4 คัดเลือก 62
5 เฉพาะเจาะจง 1409
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 13
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างเช็คระยะรถยนต์ทะเบียน 81 - 7546 สข. 2 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61107203167 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองข่า (เปาโล) หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 10/2562 งานจ้างซ่อมแซมถังน้ำใสขนาด 16,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 1 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล์รถยนต์ทะเบียน กน - 2759 สข. 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง 01/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กปภ.สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2560 งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.อลิษา เพชรศรี มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 15737 ถ.เขาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวุฒิพงษ์ บุสดี บรเิวณหมู่ที่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (กปภ.สาขาบางปะกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 9/2562 งานจ้างประสานและวางท่อทางส่งขนาด 200 มม. สถานีจ่ายน้ำบางแสน 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงบ่อ หมู่ 10, 19 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสนน้อยร่วมใจ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 665 ชลบุรี 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทรัพฯ) 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7และระดับ 8-9 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ External Harddilk Seagate 1 TB 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแผงวงจรหลักหน่วยความจำชั่วคราวและอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อสายพาน A56 รถโฟคลิฟท์ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อมือจับหน้าต่าง 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อหน่วยความจำถาวร 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อPower Supply 30 ต.ค. 2561