จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640
4 คัดเลือก 84
5 เฉพาะเจาะจง 1862
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 21
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา - ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 9 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเซียงซา หมู่ 16 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเลย 3/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าหมู่บ้านวัฒนารมณ์แกรนด์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 8/2562 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ระบบผลิต 9 เม.ย. 2562
กปภ. เขต8 กปภ.สร. 2/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สี่แยกเทพธานีถึงหน้าโรบินสัน ถนนเทศบาลอนุสรณ์, ถนนเทศบาล๒ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 8 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/13/2562 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง 5 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/37/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 5 เม.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.ทัตติยา ปาร์ค หมู่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 5 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/24/2562 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอนหน่วยบริการหนองวัวซอ หน่วยบริการนากลางและ หน่วยบริการหนองอ้อ-โนนหวาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (งบทำการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 6/2562 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด โฉนดเลขที่ 15438 ม.36 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยผู้สูงอายุ อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวัดศรีวิชัย อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อสถานีรถไฟโนนสะอาด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศกปภ.สาขาปักธงชัย 6/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณวัดแสงธรรมวังเขาเขียว เลขที่ 26 หมู่ 19 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 4 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.10/2562 จ้างโครงการโมบายล์แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62047029273 จ้างงานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 147 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 ตอนศรีสะเกษ – วังหิน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 3 เม.ย. 2562
กองจัดหา - ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 เม.ย. 2562
กองจัดหา - ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 9 รายการ 2 เม.ย. 2562