จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 295
4 คัดเลือก 42
5 เฉพาะเจาะจง 847
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 5
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - ซื้อพวงมาลา 12 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 61107137911 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลตาบลห้วยกะปิ บริเวณช่วงถนนห้วยกะปิ 7 ถึงซอยคีรีนคร 8 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 12 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 12 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองไพร หมู่ 9 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 23 จากป้อมตำรวจทางหลวงเสลภูมิ ถึง กม. 139+000 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 11 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา 1/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับนางอุไร ทองอภิชาติ โครงการบ้านสวนกาญจนา ม.1 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างซ่อมเครื่องทดสอบคุณภาพท่อ (DSC) ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น DSC-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 169/62 ซ่อมท่อ HDPE ขนาด 900 มม บริเวณโรงกรอง กปภ.สาขาหาดใหญ่ 11 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2562 11 ต.ค. 2561
กองจัดหา 61097292586 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ กองบริหารทั่วไป 10 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 4/2562 วางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายชากพุดซา 5 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 10 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 14/62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7 9 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล่องเก็บเอกสาร 9 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7 8 ต.ค. 2561
กองจัดหา - งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ.(LIMS) 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาเตรียมและจัดพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียง พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาทำของที่ระลึก พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์และดรั้ม 5 ต.ค. 2561