จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 - งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานมอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านสารเป็นพิษ และดัชนีมลภาวะ จำนวน ๓ เครื่อง 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาอำนาจเจริญ 2/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ เดือน ๒๐ วัน 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านผือ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาบ้านผือ ประจำไตมาสที่ 2/2564 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ ระยะเวลาเช่า 10 เดือน 20 วัน 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.9/2564 จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/93/2564 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-26/2564 ซื้อติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาตรัง 11/2564 งานซ่อมแซมท่อ หมู่บ้านธารทอง ซอย 1 ถนนมหาราช ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.กณิศา จินดาพรสุข ม.10 ถ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 19 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.8/2564 เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-25/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดิน ริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (ตอนบ้านวัด-ประทาย) ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/72/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/78/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำหัวหาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/79/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำดอนหญ้านาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสระแก้ว 03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) - กปภ.สาขาสระแก้ว 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2564) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 9 เม.ย. 2564