จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9928
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา - งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565 27 ก.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก - จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก - จ้างพนักงานทำความสะอาดของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - จ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลอาคารสำนักงานสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 25 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.29/2565 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 18 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.48/2565 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 453,700 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2566 12 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.27/2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 5 ก.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ อบต.ไสไทย บ้านหนองกก ถนนสายหนองกกพัฒนา 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/59/2565 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานรื้อเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำเดิมที่ชำรุดหน้าร้านเพื่อนเกษตร ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 18 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาอุทัยธานี 9/2565 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ชนิด Mechanical Diaphragm อัตราการจ่ายขนาด 61-120 ลิตร/ชั่วโมง ยี่ห้อ Alipu รุ่น JWM-C120/0.6 อัตราการจ่าย 0-120 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัง 6 บาร์ 11 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2564 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย ถึง สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4 + 100 ถึง กม.6 + 316 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) 30 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาริศา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการบ้านสาริศา 2 เฟส 4) ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 7 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 ขนาด 110 มม. PN6 ทดแทนท่อน้ำดิบเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 15 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2564 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ ถึง ลำน้ำมูล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.คูเมือง) 21 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 18 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 76/2565 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำบางพระ 1 และสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง บริเวณซอยต้นไทร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ บริษัท เทอร์ร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง - ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DMA 03-02 เทคนิคพัทลุง,DMA 03-06 18 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 39/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย บริเวณหมู่ 2 ถึงหมู่บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 3 หมู่ 2 , 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 18 ส.ค. 2565