จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1581
4 คัดเลือก 343
5 เฉพาะเจาะจง 4507
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาแม่สอด 14/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แม่สอด-อุ้มผาง ซอย4 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาท่าวังผา 5/2563 งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก กปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 5 ส.ค. 2563
กองจัดหา - งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/108/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า หมู่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จากถนนหนองขาม – หนองจอก ถึงบ้านนายอุทัย เมืองพุดชา ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการหมู่บ้านกรีนเฮ้าส์ หลังตลาดต้นไม้ (ส่วนที่ 2) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง 63087030682 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านศรีบุรินทร์ ซอย1,2 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.04 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสารพัดช่าง ซ.5 ตำบลโคกคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3694/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหน้ามินิมาร์ท-ชายเขา หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3693/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหลังหมู่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 62097508724 งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.125+743 - กม.128+270 LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข 290 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 LT.,RT. อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 62097226884 งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรอง แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน (ปัญหาเฉพาะหน้า) สำหรับสถานีผลิตน้ำห้วยแถลง - หินดาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (แม่ข่าย) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.คำบง) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) 4 ส.ค. 2563