จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๒ โรงจอดรถยนต์ อาคาร สนง.กปภ.ข.๒ ศาลพระแม่ธรณี คลังเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ ห้อง GIS โรงซ่อมบำรุง รวมถึงบริเวณแนวรั้วสำนักงาน ด้านหลังสำนักงาน บริเวณโซน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร ห้องพัสดุ งาน GIS และงานมาตรวัดน้ำ ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงาน กปภ.ข.๒ ชั้น 1 ชั้น 3 ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างทำความสะอาดภายในอาคาร ปฏิบัติการ งคน.1 ชั้น 1 ชั้น 2 ทำความสะอาดภายในสำนักงานทั้งหมด ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน ื1/2563 งานจ้างเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562(ผู้ใช้น้ำขยายเขตเอง) บริษัท เดม่อน โฮมส์ จำกัด โครงการบ้านมีสุข หมู่ที่12 ถนนสุวรรณเทน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.02/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยและช่วยปฏิบัติงานผลิตน้ำ จำนวน 10 สถานี กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดภายใน สำนักงาน - ภายนอก และอาคารพัสดุชั่วคราว กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 24/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขจ 3 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับเดือน ตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 คน 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิัติการสาขาเพชรบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค (๓ เดือน) 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 14/2562 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 27 ก.ย. 2562