จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170
4 คัดเลือก 20
5 เฉพาะเจาะจง 526
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 0
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 4
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสุคะโต ม.5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 29 พ.ย. 3103
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยคูขวาง ๒ แยก ๓ ม.๑ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 29 พ.ย. 3103
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล ๔ ม.๕ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 8 พ.ย. 3103
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๖ ช่วงกม.ที่ ๓๖+๙๓๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 19 ต.ค. 3103
กองจัดหา - งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง ที่ 6/2561 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำโนนสูง โรงกรองน้ำสำนักงาน 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 15 ส.ค. 2561
กองบริหารทั่วไป 4 112233 ร่าง 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 51/2561 งานซ่อมท่อประปาบริเวณติดทางรถไฟ แยกโรงงาน NTC ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 327/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 บริเวณ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน - ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 16 รายการ 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อผ้าสีฟ้าและสีขาว 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสีคิ้ว 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ยกระดับมาตรฐานทาง สายแยกบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง - อ่างเก็บน้ำหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 50/2561 งานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (โคกแดง) อ.บำเหน็จณรงค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/ 1/2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๒ รายการ 10 ส.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 2561 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 9 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 11626 หมู่ที่ 9 ถ.ลำปำ-ปากหวะ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 324/61 งานซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 9 ส.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 - ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ PRV ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๙ (กรจ.๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 77/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 8 ส.ค. 2561