จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเถิน 01/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 61047098709 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลเกาะคา ที่ถนนบ้านไร่อ้อย ซอย 5 หมู่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อกระดาษไข 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2561 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.อินทวงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.17/61 4 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น TN-3320 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 5 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 จัดหาอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 49/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 20/2561 งานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ณ สถานผลิตน้ำ กม.5 โครงการซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อพานพุ่ม 2 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสที่ /2561 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสมพร ศรีชัย ถนนวัชรีบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) บ้านฮางโฮง ม.5 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2559 (เงินรายได้ 100%) บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวิลัย ก้องเสียง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.22/61 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายพิสุทธิ์ ช่างไม้ 406/50 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.21/61 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายโอภาส ทวีลาภพูลผล บริเวณที่ดินจัดสรร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 30 มี.ค. 2561
กองจัดหา - เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2,592,000 ลูกบาศก์เมตร 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย - ปรับปรุงบ้านพักหัวหน้างาน แบบ 2 ครอบครัว 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย - ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาเด่นชัย 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายบรรจง อินเหล็ง โฉนดเลขที่ ๗๖๑๑ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ศรีเทพไทยพัฒนา สิริโสธร (ระยะที่ 4) บริเวณ หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flowmeter Meter insert type ขนาด 700 มม. รหัสสินทรัพย์ 1820555 ตู้โฟว์ข้างถังสูง ที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง 28 มี.ค. 2561