จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1445
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4087
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนบ่อ หมู่ 4,12 และ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 20/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/12/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านวังสามหมอ หมู่ 6, 9 และชุมชนหนองแวงโคก ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 21/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้วเริ่มจากถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง ถึงแยกโพหัก (ด้านซ้ายมือ) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 6 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาอ่างทอง 6/2562 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำของนายสุภศักดิ์ พิภพไชยาสิทธิ์ 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 386/61 ล้างเครื่องปรับอากาศ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-020/2562 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 4 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 11 รายการ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.(ฺBike อุ่นไอรัก) 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ (THERMO COUPLE) จำนวน 1 เครื่อง 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แบบแก้ว (ฺBike อุ่นไอรัก) 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61117492208 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับน.ส.วันวิสา อินชู (โครงการบ้านนราสินี 1+7)เฟส 6 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 1/2562 งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562 (พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ) บริษัทหนองหานออยล์ จำกัด ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0002 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0002 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบัวคำ หมู่ 2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงประเสริฐ หมู่ 9,10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/016/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรองรับการท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/48/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.3/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบคลองขุด บ้านห้วงโสม หมู่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 3 ธ.ค. 2561