จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2185
4 คัดเลือก 459
5 เฉพาะเจาะจง 5839
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 42
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.008/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.009/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสันตินิคมสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 25/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยแป๊ะ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัวฝาย หมู่ 7 ซอยอุบาลี 15/4 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.5/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาโพนทอง และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (แม่ข่าย) (น.เสลภูมิ) (น.พนมไพร) 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 3 รายการ 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/7/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/8/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จัน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 62/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.9 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน้าศูนย์คูโบต้าตลาดเขต) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 58/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหมายเลข 324 ตั้งแต่บ้านนายกปกรณ์ ถึง แยกบ่อหว้า ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/9/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 239/64 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณโครงการอีซิโอ้ ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2564 งานวางท่อเพิ่มแรงดันน้ำ หมู่11บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-039/2564 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำห้วยกะปิ กปภ. สาขาชลบุรี (ครั้งที่ 2) 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาน่าน - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับนายเรืองศักดิ์ ขุนทะ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 17345 หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 284/64 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.หาดใหญ่พรีเมียม พร็อพเพอร์ตี้ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี - งานซ่อมท่อ บริเวณสะพานข้ามคลอง D9 บ้านหนองทราย ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเจริญทรัพย์ หมู่ 2 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 24/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณถนนพะเนียง 19, ถนนพะเนียง 21 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ต่อจากดับเพลิงเดิมถนน 331 เข้าหนองอีโถน 130 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 7/2564 จ้างเหมาโครงการงานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 และ 400 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+450 ถึง กม.22+835 (ซ้ายทาง) อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแพร่ 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กปภ.สาขาแพร่ 5 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - งานก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 5 ก.พ. 2564