จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2195
4 คัดเลือก 461
5 เฉพาะเจาะจง 5847
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 42
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 55310-30/- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท นิดา พาร์ค จำกัด บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บริเวณ ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายทนุทวีชัย ปริยัติสุนทร บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 7658 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่บ้านพักข้าราชการ ที่ว่าการอำเภอฝางและบ้านพักข้าราชการตำรวจ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่เทศบาลซอย 25 หมู่ 4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ บ้านแม่ใจใต้ ซอย 9 หมู่ 7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/7.2564 จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาอู่ทอง 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาน้ำพอง สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ และสถานีผลิตน้ำ Mobile plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๔ ถนนสายแยก ทล.๒ - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN.๖ จากหนองทุ่มถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการพรรณานิคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 4 บ้านทะเล ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 5 บ้านหินตั้ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนทัน ๒ ซอยอารมณ์สุข ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาวัฒนานคร - จ้างเหมางานซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในระบบ DMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.4/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี จำนวน 15 รายการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2564 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกปภ.ข.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุรรณภูมิ 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเทิง 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน ต.ค.63 ถึง เดือน ธ.ค.63) กปภ.สาขาเทิง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท ก่อฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวย หมู่ที่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2564 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/45/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากตรงข้ามตลาดสดไปถึงบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 (ฝั่งทิศเหนือ) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 10 ก.พ. 2564