จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 955
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3045
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งขวา) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 17/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านบาโงสโต ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1007.09.62/12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นางประพิมพรรณ ตันตยานุสรณ์ ซอย 18 บ้านดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งซ้าย) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 23 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.77/2562 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิตอล 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/062/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/063/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าโรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน304(ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097399075 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงคาน 2/2562 งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 สายภูทอก หมู่ที่2 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาบ้านหนองบัว หมู่๕ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 /2562 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงจ่ายโซนสูง กปภ.สาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 73/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท รุ่งธุรกิจ พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด โครงการ Grand Ville ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 18 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประจำปี 2563 18 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1007.09.62/7 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 18 ก.ย. 2562
กองจัดหา - ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง 17 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/57/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 6/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ก่อสร้างเสา คสล.รับท่อและวางท่อเมนจ่ายน้ำ S ขนาด 300 มม. บริเวณทางขึ้นภูพานน้อย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 17 ก.ย. 2562