จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1790
4 คัดเลือก 415
5 เฉพาะเจาะจง 5212
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 36
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา - จ้างพิมพ์จุลสารสีสันข่าว กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมาปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ในสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่กองควบคุมคุณภาพน้ำ 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/24.2563 จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/25.2563 จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/27.2563 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอู่ทอง 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 86/2563 งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า ทำสวน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 87/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 88/2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 89/2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 30 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาคลองท่อม - จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 29 ก.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๑๐ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - เหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำาสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีจ่ายน้ำหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สถานีสูบน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหลอ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563) 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 1 เดือน (ตุลาคม 2563) 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนสนามหญ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
กองจัดหา - เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/33/2563 งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาไชยา - งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 28 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 - งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานสภาพดี จำนวน 5 เครื่อง 28 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาคลองท่อม - จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 28 ก.ย. 2563