จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2149
4 คัดเลือก 448
5 เฉพาะเจาะจง 5806
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 40
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.007/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง35-เชื่อมถนน331 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยบ้านครูก้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 23/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยลุงสืบ, ลุงชม หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นางพิกุล ดวงประชา หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมแซมชุดจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 5 ก.พ. 2564
กองจัดหา กจห.97/2563 เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 137 คัน ระยะเวลา 36 เดือน 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 3 รายการ 5 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/64/2564 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 279,450 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปี 2564 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/5/2564 งานปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/34/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลินิกโสภา - บ้านสวนหมาก ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.006/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยภูมรินทร์สาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 1/2564 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วง กม.466+120 ถึง กม.466+517 กปภ.สาขาชุมพร 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตรัง 9/2564 งานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานบ้านขมิ้น บ้านโนนศิลา เนื่องจากการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 21/2564 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายณัฐสิทธิ์ อชิโน เลขที่ 19/2 หมู่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 มท 55520 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง ระหว่าง กม.379+875-กม.382+141 (ด้าน SB) กปภ.สาขาพัทลุง 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม บริเวณถนนบ้านธาตุน้อย-เรณูนคร ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปี 2564 งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 60/2564 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ป้อมตำรวจยุ้งทะลาย - อบต. ยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านรุกขมูล หมู่ 11 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสมเด็จ 5/64 งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำสหัสขันธ์ และตลาดเทศบาลสมเด็จ 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/12/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำพอง - (อุบลรัตน์) อำเภอน้ำพอง - อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง - (อุบลรัตน์) 3 ก.พ. 2564