จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1435
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4075
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา กจห. 30/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโนนสูง 63047519870 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2563-มี.ค.2563) 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 32 รายการ 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-31/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำจาก กปภสาขาทุ่งสง ถึง สถานีจ่ายน้ำนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด บ7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/51/2563 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-044/2563 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพจากสถานีจ่ายน้ำเพ-สี่แยก IRPC พร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-048/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/63/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อทางแยกส้มป่อย - วัดหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก 20/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอัจฉรา 2 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร - งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสายวัดพระขวาง กปภ.สาขาชุมพร 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก 21/2563 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างสายตำบลมาบตาพุด-อำเภอนิคมพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 3191 ช่วง กม.1+000-กม.6+000 จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ กม.79+550 ถนนวงแหวนตะวันตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนเทศบาล 26 (สายบ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่) ม.1 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน 10/2563 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 24 เม.ย. 2563