จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9921
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2565 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567) 19 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 368/2565 จัดซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ชนิด 65% พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 40/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดเหลว พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.38/2565 โครงการเช่าระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ PWA Mail 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/43/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,659,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.51/2565 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำ กปภ.ข.๔ จำนวน ๒ อัตรา 16 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (SIM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2565
กองจัดหา - เช่าโครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จัดซื้อบริการ iQNewsClip การมอนิเตอร์ข่าว กปภ. จากเว็บไซต์และจากเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 4 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.30/2565 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.31/2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก - งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กปภ.สาขาบางปะกง 2 ส.ค. 2565