จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1578
4 คัดเลือก 343
5 เฉพาะเจาะจง 4506
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 35
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2563 สารส้มก้อน จำนวน 761,600 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กป๓.ข.5/21/2563 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2564 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.15/2563 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 23/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2564 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 31 ก.ค. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 30 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2564 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กปภ.ข.8 23 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/20/2563 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 200 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 1 ก.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาค 25 มิ.ย. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 25 พ.ค. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 27 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 26/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย (ครั้งที่ ๒) 7 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) 7 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/63/2563 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี –นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๕+๖๔๒ ถึง กม.๖+๑๒๐ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.14/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านน้ำพุ-บ้านเนินพยอม-บ้านทุ่งนา-หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 6 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 69/2563 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC เครือข่าย สถานีผลิตน้ำปักธงชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 3 92/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท คุ้มวิลเลจ จำกัด โครงการ คุ้มวิลเลจ หมู่ที่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร - จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสันทัด 2 (มัทรี ซอย 6) ด้านซ้ายทาง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด 14/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แม่สอด-อุ้มผาง ซอย4 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาท่าวังผา 5/2563 งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก กปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 5 ส.ค. 2563