จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา กจห.70/2562 งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 4-1-39 ไร่ 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 84-3-49 ไร่ 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107095075 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 260 บ้านตากแดด-บางกลา ม.2-ม.6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107101369 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี โครงการบ้านราชพฤกษ์ ช่วงที่ 2 ถ.พ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/86/2562 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 204/63 ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือนสิงหาคม 2562 หน้าบ้านเลขที่ 61/14 ซอย 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1/2563 งานย้ายมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงด่านฯ บางพระ 1 ย้ายไปติดตั้งที่ด่านฯ บางพระ 3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 188/63 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวธนวรรณ อีดยี ที่ดินแปลงหมายเลข 835 สัญญาเลขที่ 563 ซอยสงขลารีสอร์ท หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 10 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.81/2562 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2563 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - โครงการติดตั้งแพและระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - โครงการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล กปภ.สาขาพัทยา (พ) 8 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง และมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 7 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.69/2562 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 71,157 ท่อ พร้อมขนส่ง 4 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 123/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.อิมตินาน แอสเซท โฉนด 104068 ซ.ข้างไปรษณีย์พะวง ถ.กาญจนวนิช ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.82/2562 ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic (ตัวเรือนสแตนเลส) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 80/2563 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายธนกร รัตนถาวร 33/27 ม.6 ซ.จันทราติวเตอร์ ถ.สงขลา-นาทวี 32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 93-5/62 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดภายในอาคารปฏิบัติการสำนักงาน Lab Cluster สาขาสีคิ้ว ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดภายในอาคารปฏิบัติการสำนักงาน Lab Cluster สาขาลพบุรี ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายนอกบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ อาคารปฏิบัติการ งคน.1 รอบสระน้ำ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ ดูแลตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตามแนวรั้วสำนักงานด้านหน้าและด้านในสำนักงานทั้งหมด บริเวณโซน 2 ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562