จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1450
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4098
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 25 พ.ค. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 19 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3005/63 จ้างท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ไบรท์ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด ฉ.48879 ถ.ศรีตรัง ม.3 ต.พะวง อ.เมือง สงขลา จ.สงขลา 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 16/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโครงการหมู่บ้านวิลล่าศิวาลัย หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากบ้านนางนารี ถึง บ้านนางสร้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 18/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากลานมันดำรงชัย ถึง ลานมันประสิทธิชัย บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.39/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3023/63 ซ่อมท่อ AC 600 มม.หน้าบ้านเลขที่ 191 ปากซอย 13 ถนนโชคสมาน 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 15/2563 งานซ่อมตู้ DMA จุด DMA04 ทางเข้าเทศบาลปักธงชัยฝั่งขวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.43/2563 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 4 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางข้ามทางรถไฟบ่อตะคร้อ ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 4 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาน่าน ป.5/2563 งานปรับปรุงระบบเครื่่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า แพสูบน้ำแรงต่ำ นบ.นาน้อย กปภ.สาขาน่าน อ.เมือง จ.น่าน 4 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ระยะเวลา 4 เดือน 4 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.9/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 3 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.3/2563 งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท ทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง จำกัด บริเวณ โครงการทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 11/2563 งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/59/2563 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. (เฉพาะเครื่อง) จำนวน 2 เครื่่อง 1 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 4/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลโคกสี หมู่ที่1 บ้านโคกสี สายโคกสี-ป่าเป้า โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลโคกสีอุดหนุน) 1 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 - งานเช่าระบบผลิตแบบ Mobile Plant (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 74/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีส่งน้ำห้วยกรด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 81/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 29 พ.ค. 2563