จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1929
4 คัดเลือก 430
5 เฉพาะเจาะจง 5542
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 36
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสีคิ้ว 2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีรถไฟบ้านโคกสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเด่นชัย 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (ตค.63-ธค.63) 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม 64017400744 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงดป็นหนังสือประจำไตรมาส1/2564 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี กปภ.ส.กบ.03/2564 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ 17 – บ้านท่าข่อย หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายสิทธิชัย อารีชีวกุล 108/82 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านฉัตรเพชร เฟส 5 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์แอนด์เฮ้า 2003 ถนนมะลิวัลย์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 25/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย 5/2564 โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 51/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ แยกบ่อหว้าทางไปคลองชลประทาน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายสราวุฒิ มณีวัต (โครงการบ้านรินทอง ซอยปทุมพร 7) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี 2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุลมาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว 1/2564 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 21 ม.ค. 2564
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องดูดตะกอนสูบ อัตราการสูบได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 8 ม. จำนวน 1 เครื่อง 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/40/2563 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุไหงโกลก – (ตากใบ) – (สุคีริน) อำเภอสุไหงโกลก – แว้ง – ตากใบ – สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสว่าง หมู่ 11 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ.1277/64 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/29/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2564