จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/40/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหลวงปู่สอน หมู่12 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยาย อิน 9/1 (สุดซอยบ้านนายกิต) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยก้นอ่าว ๑/๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 97/2564 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ./ชม. เป็น 700 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำปลักแรต ตำบลปลักแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.3/2564 งานวางท่อติดตั้งมาตรให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ถนนพ่อขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 22 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอนขอนแก่น-บ้านสะอาด กม.3+900-กม.5+348 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครพนม 4/64 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนางอัมพร ณ นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 22 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมแซมโรงกรองน้ำแบบ Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเมืองพล 22 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/79/2564 งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบทดแทนของเดิมที่ชำรุด กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 มท 55520 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองหวะ-พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 - กม.1273+100 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาพังลา 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาท่าวังผา 4/2564 งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับ นางดวงเดือน ดอกหอม โฉนดเลขที่ 40074 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาตรัง 12/2564 งานซ่อมแซมท่อ ถนนไทรงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สายร้อยเอ็ด-อ.เกษตรวิสัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 43819 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-061/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิต สถานีผลิตน้ำวังสำลี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/77/2564 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรในระบบผลิต กปภ.สาขามุกดาหาร 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/78/2564 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรในระบบผลิต กปภ.สาขาเขมราฐ 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ.2330/2564 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ขนาด 7,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และดูดตะกอนถังน้ำใส ขนาด 6,300 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง 21 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.11/2564 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 20 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีชนิด Mechanical Diaphragm อัตราการจ่ายขนาด 351 - 550 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 92/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 20 เม.ย. 2564