จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516
4 คัดเลือก 62
5 เฉพาะเจาะจง 1409
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 13
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย์) 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 21/2562 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน กทส.และกบร. 15 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ งานน้ำสูญเสีย 15 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/21/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.บึงบูรพ์) 15 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.2/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการเดอนายน์เฟส 1 ซ.บัวทอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 15 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - งค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 15 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง (ถนนสุขุมวิทสายเก่า) ระหว่าง กม. ที่ 62+125.000-กม.ที่ 75+850.00 กปภ.สาขาบางปะกง 15 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.90/2561 จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ปี 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ 11 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 61107141075 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 11 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 61117003861 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสีคิ้ว- กปภ.สาขานครราชสีมา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กม - 6081 ชลบุรี 11 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออะไหล่ล้อรถเข็น 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อยางโอริง 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อhdd Seagate และ power supply 10 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 3/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 10 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายโชคชัย ปิตานุพงศ์ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 27007 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค - 3307 ชลบุรี 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องกลั่นน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 1850369 10 ม.ค. 2562
กองจัดหา - เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 คัน ระยะเวลาเช่า 3 เดือน 17 วัน 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง 9 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.6/62 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างซ่อมเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ จำนวน 16 เครื่อง 9 ม.ค. 2562