จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาขอนแก่น 16/2561 งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเลย 2/2561 จ้างจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าชุมชนหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4นิ้ว และ 1 1/2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 17/2561 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโข่ย ม.19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 188/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่สาย 3/2561 โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61047212974 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนายาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) ริมคลองชลประทาน โนนชัย - ดอนยาง ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน 2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อรถเข็น 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องเป่าลมร้อน 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 183/61 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหนับ บจก.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง บริเวณ 79 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20 เม.ย. 2561