จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 370
4 คัดเลือก 43
5 เฉพาะเจาะจง 1084
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 7
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 11/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบาง 16 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.83/2561 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๒๑๔,๑๔๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-9/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 1 (ซอย 1/7 - ซอย 1/17) หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 9 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 1/2562 โครงการวางท่อเมนประปาสายบ้านนาหลวง ม.3 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.2/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง 5/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาดำ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2562 จัดซื้อผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 838 ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ย. 2561
กองจัดหา .- ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 8 รายการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อผงปูนคลอรีน ๖๕% จำนวน ๗๓ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-14/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยรากไม้-ถนนซอยวังไทร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย 2/2562 งานจ้างเหมาซ่อมท่อ SP 1500 มม. ฝั่งตรงข้ามปั้มน้ำมัน SUSCO ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61107342890 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 ถนนสายเลียบคลองหัวเตยต่อจากของเดิม - คลองควาย (สุดเขต ม.6) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนายคูณถึงบ้านนายสมหวัง บ้านไร่-เพลิงหลง หมู่ 6 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำโครงการขยายเขตจ่ายน้ำเพชรเกษม (ถนนบนดอน-สามแยกซอยจ่าผ่อน) หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 42/62 ซ่อมเครื่อง Spectrophotometer(uv/vis) 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 57/62 จ้างซ่อมเครื่องSpectrophotometerฯ (UV/Vis) lab 3 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 13 พ.ย. 2561