จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 695
4 คัดเลือก 90
5 เฉพาะเจาะจง 2159
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 22
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา /2562 งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา - งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว- 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต โซนพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/71/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/67/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำหนองโดน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/62/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำคลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/61/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข2/73/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำภาชี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ (สถานีผลิต - จ่ายน้ำภาชี) 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขาสังขะ 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขารัตนบุรี 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 358/62 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow meter ) กปภ.ข.1 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 359/62 จ้างซ่อมเครื่อง Plotter Epsonฯ กรจ.1 กปภ.ข.1 24 พ.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรชัยมงคล ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/38/2562 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑ - บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๘ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62057190504 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 23 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อน้ำดิบขนาด 100 มม. กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.ดอนเขือง) 23 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพังโคน กปภ.ส.พังโคน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 (พร้อมติดตั้งมาตร)นางปิ่นขวัญ เล่าสุอังกูร 353/28 หมู่ 8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 23 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำขนาด 200 มม. กปภ.สาขาเลย (แม่ข่าย) 23 พ.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างลงข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 23 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (งคน.2) 22 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลเมืองสะเดา บริเวณถนนรวมไทย 2/1 อ.สะเดา จ.สงขลา 22 พ.ค. 2562