จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 602
4 คัดเลือก 75
5 เฉพาะเจาะจง 1717
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 20
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา /2562 งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.7+040 - กม.7+240 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินนายเชาวริน ลัทธศักย์ศิริ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ซอย 555 และแยกจนถึงซอยบางกอกพีวีซี หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/35/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง - โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 38/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาปราณบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62037081261 งานจ้างเหมากำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ๑ และสถานีผลิตน้ำบางพระ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.สุวัฒนา หู้โลหะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณเลียบถนนเทพพิพัฒน์ หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 19 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2543/62 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณตรงข้าม อบต. เกาะยอ ม.6 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 37/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านโป่ง 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/8/2562 งานปรับปรุงระบบการสูบน้ำแรงต่ำรือเสาะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/36/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาเดชอุดม 15 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 พ.1/2562 จ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 15 มี.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแฟลชไดร์ฟ 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน งานเปลี่ยนท่อประปาลอดใต้ทางเชื่อมบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่-ลำพูน ที่ กม.533 ด้านซ้ายทาง บจก.ลำพูนใกล้หมอ หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 5/62 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยทรัพย์อนันต์ ซอยรัตนะ 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 วางท่อเสริมแรงดันเรือนจำจังหวัด ถ.หลังเรือนจำ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ถนนบ้านดุง - บ้านม่วง ข้าง หจก.เกลืออนามัยวรวัฒน์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 14 มี.ค. 2562