จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 996
4 คัดเลือก 158
5 เฉพาะเจาะจง 3167
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.05/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 13 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 596/63 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน – บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสง 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107327865 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายศานติ โชคชัยกวิน สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายภาคิน จงมีสุข 40/117 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/63 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2562 (เงินรายได้ 100%) โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานรับท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณหน้า หจก. เชิงชุมการโยธา ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์ 37/10 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/63 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/84/2562 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/3/2563 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บริเวณ เลขที่ 9/30 หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านเนินมะกอก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านห้วยสูบ ซอย 1 / 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณถนนสายบ้านล่าง ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 1/2563 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 8 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic จำนวน 2 รายการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2563 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับ สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง อุโมงค์ แม่แฝก หน่วยบริการแม่วาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.1/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายถวิล แพ่งพนม 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ มัสยิดอัรเราะห์มาน บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 5 พ.ย. 2562