จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า วางท่อเข้าโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนพยูน ซอย 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
311,735.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
311,735.00 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038602008, 038601292
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:33:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 พ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ