จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
973,415.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
888,125.00 บาท
E-Mail :
5531018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038538339
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:20:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 พ.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี