จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
ชื่อโครงการ :
จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
176,968.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
153,500.00 บาท
E-Mail :
5522027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-511409
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:51:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 นางธีรนุช หนองแส