จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,689,681.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,689,681.00 บาท
E-Mail :
chutimasa@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นางสาวชุติมา สัธนานันต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:05:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 พ.ค. 2563 นางสาวชุติมา สัธนานันต์