จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณเลยร้าน 3A เมทัลชีท ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
218,036.04 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
218,036.04 บาท
E-Mail :
5531027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
039513490
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 13:41:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 จินดา หงษ์บิน