จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหลังสวน
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
653,556.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
653,500.00 บาท
E-Mail :
5551018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7754-1171
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ผู้บันทึก :
นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 16:09:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ค. 2563 นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ