จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สาย
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาแม่สาย และหน่วยบริการแม่จัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
891,310.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
891,310.00 บาท
E-Mail :
5511036@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053731010
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
ผู้บันทึก :
สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 10:55:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ค. 2563 สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์