จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,084,900.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,084,900.00 บาท
E-Mail :
5532011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4524-3910ต่อ 105
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี งานอำนวยการ 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี วรนาม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-18 10:14:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ค. 2563 นางสาวพัชรี วรนาม