จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
ชื่อโครงการ :
จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
232,564.50 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
232,654.50 บาท
E-Mail :
5531029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-261405
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 11:24:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2563 ก้องตะวัน ดาทา