จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
395,900.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
395,900.00 บาท
E-Mail :
5542032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032-691883
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-07 16:25:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 นางสาววิภาพร โมกแก้ว