จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สาย
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
696,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
696,000.00 บาท
E-Mail :
5511036@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053731010
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
ผู้บันทึก :
สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-24 20:48:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์