จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
369,150.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
369,150.00 บาท
E-Mail :
wanidar@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นางสาววนิดา ร่าหมาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-24 13:50:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 นางสาววนิดา ร่าหมาน