จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
862,452,100.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
858,140,000.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0 2551 8123-5
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 15:17:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 เม.ย. 2563 กองจัดหา