จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองหลวง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไล โอ บลิสซ์ รังสิต-คลองสอง (ระยะที่ ๕) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
862,831.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
798,360.00 บาท
E-Mail :
5541039@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
02-567/576
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง
ผู้บันทึก :
ระวีวรรณ สุขสุมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 15:38:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2563 ระวีวรรณ สุขสุมิตร