จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำแม่ข่ายภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
376,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
376,000.00 บาท
E-Mail :
5521028@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4486-1353
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-21 16:08:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2563 นายทองสุข ทองดีเวียง