จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
192,949,695.63 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
192,949,695.63 บาท
E-Mail :
sermyotn@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 16:27:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์