จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชัยบาดาล
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,070,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,070,000.00 บาท
E-Mail :
5541017@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3646-1565
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล
ผู้บันทึก :
นางสาวนิตยา สวนอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 12:54:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2563 นางสาวนิตยา สวนอ่อน