จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
406,600.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
406,600.00 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038602008, 038601292
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 16:20:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 เม.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ