จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
24,610,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
24,606,833.19 บาท
E-Mail :
nongkanokk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-38275818-9 ต่อ 141
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:34:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1